besraman čin


besraman čin
• flagrancy

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • impudencija — impudèncija ž DEFINICIJA svojstvo onoga koji je besraman ili onoga što je besramno, čin onoga koji je besraman; bestidnost ETIMOLOGIJA lat. impudentia ≃ im 1 + pudor: stid …   Hrvatski jezični portal